ดาวน์โหลด

 

ภาพรวมและการใช้ดาวน์โหลดไฟล์

แคตตาล็อกล่าสุดของเรา, คู่มือการดำเนินงานและมุมมองภายนอกมิติสามารถดาวน์โหลดได้

 

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า

เอกสารรูปแบบไฟล์วิธีใช้
แคตตาล็อกสินค้า
PDF
แคตตาล็อกในรูปแบบ PDF สามารถดาวน์โหลดได้
*ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จะต้องดูไฟล์เหล่านี้
 

เอกสารที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้

การลงทะเบียนผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดไฟล์ที่แสดงด้านล่าง กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย ID และรหัสผ่านออกเมื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดไฟล์

ถ้าคุณยังไม่เสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้ไปยังหน้าลงทะเบียนผู้ใช้และลงทะเบียนเป็นผู้ใช้

 
เอกสารรูปแบบของไฟล์วิธีใช้
คู่มือการใช้งาน
PDF
คู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดได้
ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์เหล่านี้
ขนาด
DXF
PDF
ขนาดในรูปแบบไฟล์ DXFและ PDF สามารถดาวน์โหลดได้
*ขนาดที่ระบุไว้ในรูปแบบ DXF จะถูกบีบอัดในรูปแบบ LZH ให้คลายมันก่อนการใช้งาน
*ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์รูปแบบ PDF
* ไฟล์ DXF ที่ระบุไว้จะถูกบันทึกไว้โดยใช้ "DXF Version 12J."
เครื่องมือสนับสนุน
EDS
CPS
GSD
* ไฟล์บีบอัด(รูปแบบ LZH)
ไฟล์ EDS, CPS และGSD สามารถดาวน์โหลดได้
* เครื่องมือสนับสนุนที่ระบุไว้จะถูกบีบอัดในรูปแบบ LZH ให้คลายพวกมันก่อนการใช้งาน
  • EDS เป็นไฟล์ ASCII ในรูปแบบพิเศษที่กำหนดไว้ในสเปคของ DeviceNet
  • CPS เป็นไฟล์รูปแบบ XML ที่เข้ากันได้กับแพคเกจแบบบูรณาการเครื่องมือFA ที่เรียกว่า "CX-One" พัฒนาโดย OMRON
  • GSD เป็นไฟล์ข้อความที่ใช้ในการกำหนดค่าของเครือข่าย PRO FIBUS
ซอฟต์แวร์
EXE
* ไฟล์บีบอัด(รูปแบบ LZH)
ซอฟต์แวร์ที่บูรณาการการตั้งค่าและรูปแบบของกราฟและเป็นเครื่องมือในการแปลงไฟล์รูปแบบ CSV สามารถดาวน์โหลดได้
* ซอฟแวร์ที่ระบุไว้จะถูกบีบอัดในรูปแบบ LZH ให้คลายมันก่อนการใช้งาน
 
  • ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์ PDF
 

รายการของไฟล์ดาวน์โหลด

 

การวัดแรง

 

การวัดการชั่งน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนซอฟต์แวร์
FC400-EIP
FC400
Rev.1.00(4.78MB)
FC400_qr
Rev.1.00(807KB)
FC400_qrs
Rev.1.00(323KB)
EDS
FC400-DAC
GC2017
FC400-DAC
Rev.1.05
FC400-DAC_qr
Rev.1.02
FC400-DAC_qrs
Rev.1.02
FC400-CCL
GC2017
FC400
Rev.1.08
FC400_qr
Rev.1.04
FC400_qrs
Rev.1.03
0x0101_FC400_100_en.zip
FC1000
GC2017
FC1000
Rev.1.03
FC1000_gr
Rev.1.02
FC1000_grs
Rev.1.07
FC1000-BCO
Rev.1.00
FC1000-CCL
Rev.1.02
FC1000-DAC
Rev.1.00
F805AT
GC2017
F805AT
Rev.1.03(2.38MB)
DeviceNet
Rev.1.02(1.58MB)
CC-Link
Rev.1.01(541KB)
F805AT-CK
GC2015
F805AT-CK
Rev.1.02(1.94MB)
Option
Rev.1.00(1.34MB)
F805AT-FB
GC2015
F805AT-FB
Rev.1.02(2.64MB)
F805AT-CF
GC2015
F805AT-CF
Rev.1.02(2.62MB)
CC-Link
Rev.1.01(521KB)
F805AT-BC
GC2015
F805AT-BC
Rev.1.03(2.51MB)
F805AT-MD
GC2015
F805AT-MD
Rev.1.02(2.63MB)
F800
GC2017
F800
Rev.5.05(4.13MB)
F820
GC2015
F820
Rev.1.03(5.87MB)
F850
GC2011
F850
Rev.2.23(6.29MB)
F701-S
GC2017
F701-S
Rev.1.07(2.94MB)
Option
Rev.1.02(903KB)
F701-P
GC2017
F701-P
Rev.1.06(2.32MB)
F701
GC2015
F701
Rev.2.12.04(4.18MB)
F701-C
GC2017
F701-C
Rev.1.16(2.72MB)
CC-Link
Rev.1.03(600KB)
F600AT
GC2017
F600AT
Rev.3.01(1.76MB)
DeviceNet
Rev.3.01(574KB)
CC-Link
Rev.3.01(604KB)
F650-CK
GC2017
F650-CK
Rev.1.05(2.54MB)
DeviceNet
Rev.1.01(598KB)
CC-Link
Rev.1.05(568KB)
F741-C
GC2015
F741-C
Rev.1.01(2.07MB)
F159
GC2017
F159 (For CJ series)
Rev.1.02(1.56MB)
F159 (For NJ series)
Rev.1.00(1.75MB)
F158
F158
Rev.1.02(7.16MB)
F160
GC2015
F160
Rev.1.06(3.67MB)
F156
GC2015
F156
Rev.1.41(1.79MB)
F741
F741
Rev.1.02(1.74MB)
 

แอมป์พลิฟลายเออร์และคอนเวอร์เตอร์

ProductProduct catalogueคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนSoftware
DS252
GC2015
DS252
Rev.1.05(2.54MB)
M252B
GC2015
M252B
Rev.1.03(2.08MB)
LC240
GC2015
LD514
LD514
Rev.1.08(400KB)
LD557A
LD557A
Rev.1.00(893KB)
LC210/LC210C/LC210AZ
GC2015
513B
GC2015
520A
GC2017
B412
GC2017
 

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าOperation manualขนาดเครื่องมือสนับสนุนSoftware
 

Loadcells

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนSoftware
USB58
GC2017
USB58
Rev.2.00(1.33MB)
UNCDW
GC2017
UNCSR
GC2015
UNLRS
GC2015
UNLS
GC2017
UNMR
GC2017
UNBF
GC2017
UNGS
GC2017
UNTCH
GC2017
UNCLB
GC2017
 

ทอร์คมิเตอร์

 

Data loggers

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนSoftware
 
 

การวัดแรง (ยกเลิกการผลิต)

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนซอฟต์แวร์
 

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิกการผลิต)

ผลิตภัณฑ์แคตตาล็อกสินค้าคู่มือการใช้งานขนาดเครื่องมือสนับสนุนSoftware