โหลดเซลล์

 

รายการผลิตภัณฑ์

โหลดเซลล์เป็นทรานซ์ดิวเซอร์ที่แปลงขนาดของแรงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

 
 

SCB

โหลดเซลล์ ที่มีความแข็งแกร่งและการตอบสนองความถี่สูง

 
* พิกัดความสามารถ 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k N
* ความแข็งแกร่งที่เทียบเท่าเซ็นเซอร์ชนิดเพียโซอิเล็กทริคเป็นการสัมฤทธิ์ผลของเซ็นเซอร์ชนิดสแตนเกจ!
* เซฟตี้โอเวอร์โหลด 500%
* เปลี่ยนทดแทนได้ง่าย
* การตอบสนองที่สูง
 

USB58

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัด / การดึงชนิดความแม่นยำสูง

 
* ความจุขนาด 200 N / 500 N
* ความแม่นยำ 1/10000 (ความไม่เป็นเชิงเส้น, ฮีสเตอร์รีซีส, การวัดค่าซ้ำๆ)
* อินพุท อิมพิแดนซ์สูง: 1,050 Ω
* การใช้งาน: การประยุกต์ใช้งานในด้านที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเช่นการสอบเทียบของหน่วยงานการทดสอบ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ฯลฯ
 

UNCDW

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัด

 
* ความจุขนาด 200 N / 500 N
* วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
* โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม.และความสูง 5 มม.
 

UNCSR

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัด

 
* ความจุขนาด 5 N / 10 N / 20 N / 50 N
* วัสดุที่ใช้: อลูมิเนียม (5 N / 10 N) สแตนเลส (20 N / 50 N)
* โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.และความสูง 4 มม.
* UNCSR-FG:พร้อมแผ่นเพลทไว้ยึดสกรู
 

UNLRS

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัด

 
* ความจุขนาด 100 N / 200 N
* วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
* โหลดเซลล์ประเภทของการบีบอัดขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.และความสูง 9.5 มม.
* UNLRS-FG: พร้อมแผ่นเพลทไว้ยึดสกรู
 

UNLS

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัด

 
* ความจุขนาด 500N / 1kN / 2kN / 5kN
* วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
* โหลดเซลล์ประเภทของการบีบอัดขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มม.และความสูง 10 มม.
* UNLS-FG: พร้อมแผ่นเพลทไว้ยึดสกรู
 

UNMR

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัดขนาดกะทัดรัด

 
* ความจุขนาด 10 kN / 20 kN
* วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
* โหลดเซลล์ประเภทของการบีบอัดขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มม.และความสูง 10 มม.
 

UNBF

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัด

 
* ความจุขนาด 300N / 500N / 1kN / 2kN / 3kN / 5kN / 10kN / 20kN / 30kN / 50kN / 100kN / 200kN / 300kN / 500kN
* สแตนเลส
* การออกแบบให้ขนาดกะทัดรัดและบางช่วยให้การติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ที่มีอยู่
 

UNGS

โหลดเซลล์ประเภทการบีบอัด

 
* ความจุขนาด 1 kN / 2 kN / 5 kN / 10 kN / 20 kN
* วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
* ขนาดกะทัดรัดและความจุที่ต่ำช่วยให้มีการใช้งานในช่วงที่กว้าง
 

UNTCH

โหลดเซลล์สำหรับงานสวมอัด

 
* ความจุขนาด 5 kN / 10 kN / 20 kN / 50 kN / 100 kN
* วัสดุที่ใช้: โลหะผสมเหล็กพิเศษ
* เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการควบคุมโหลดของการสวมอัด การค้อกกิ้ง ฯลฯ
 

UNCLB

โหลดเซลล์ประเภทการดึง / การบีบอัด

 
* ความจุขนาด 500N / 1 kN / 2 kN / 5 kN
* วัสดุที่ใช้:
  อลูมิเนียม (500N / 1kN)
  สแตนเลส (2kN / 5kN)
* โหลดเซลล์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่ง่ายต่อการการประยุกต์ใช้งานสำหรับทั้งการดึงและการบีบอัด