แอมป์พลิฟลายเออร์และคอนเวอร์เตอร์

 

รายการผลิตภัณฑ์

แอมป์พลิฟลายเออร์และคอนเวอร์เตอร์

 
 

AM32AZ

ดีซี แอมป์พลิฟลายเออร์

 
* คุณลักษณะการตอบสนองความเร็วสูงที่ดีซี, 100 กิโลเฮิร์ทซ์
* การขยายแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ครั้ง
* การออกแบบที่มีค่าดริฟท์ต่ำ
* การสอบเทียบโดยใช้สวิทช์ดิจิตอล
 

DS252

เครื่องพิมพ์แบบไม่ใช้กระดาษ

 
* บันทึกน้ำหนักทั้งมวลและโหลดข้อมูลจากตัวบ่งชี้ลงในCF การ์ด
* ข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบCSVทำให้ง่ายต่อการจัดการ
* มีฟังก์ชั่นการคำนวณระดับสูงเช่นยอดรวมทั้งหมด ยอดรวมย่อย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแจกแจงความถี่
 

AM20AZ

ดีซี แอมป์พลิฟลายเออร์

 
* แหล่งจ่ายไฟแบบบริดจ์ที่ทำติดมาสำหรับเซ็นเซอร์ประเภทสแตนเกจ
* มาตรฐานที่ติดมาพร้อมกับเอาท์พุทของแรงดันไฟฟ้าและกระแส
* AM20AZ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์
 

M252B

เครื่องพิมพ์อัจฉริยะ

 
* รูปแบบฟังก์ชั่นการคำนวณทางสถิติระดับสูง
* ฟังก์ชั่นนี้คำนวณยอดรวมใหญ่ ยอดรวมย่อย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฮีสโตแกรม แผนภาพดีสเพสเม้นท์และสามารถสั่งพิมพ์ได้
* ฟังก์ชั่นการพิมพ์คู่ช่วยให้ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาถูกส่งมาจากตัวชี้วัด2 ตัวและรวมยอดของทั้งคู่ให้ด้วย
* มีฟังก์ชั่นในการตั้งรหัสชื่อได้32 ชนิดต่อ1ชาแนลและสามารถใช้ค่าตัวเลขและอักษรคาตาคานะในการทำรหัสชื่อได้
* นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องคือ SIFทั้ง2ชาแนลแล้วยังมีการเตรียมอ๊อปชั่น BCD และ RS-232Cให้เป็นทางเลือกอีกด้วย
* ขนาดแหล่งจ่ายไฟ: 100V ถึง 240V AC
 

LC240

โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์

 
* โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ที่มีค่าดริฟท์และสัญญาณรบกวนต่ำ
* มาพร้อมกับแรงดันไฟกระตุ้น 6 ระดับคือ 2.5V, 2.9V, 4V, 5V, 6.6V และ 10V DC ที่เลือกสลับไปมาได้
* ความจุของแรงดันไฟกระตุ้นเป็น 120mA(เมื่อแรงกระตุ้นเป็น 10V) สามารถเชื่อมต่อโหลดเซลล์ขนาด350Ω ที่ต่อขนานกันได้ถึง 4 ตัว
* มีการเตรียมไว้สำหรับการปรับหยาบและละเอียดที่จะนำไปใช้กับทั้งการปรับค่าซีโร่และปรับค่าเกน
* อุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาด้วยคือกระแสเอ้าท์พุท 4-20 mA
 

LD514

เป็นจอแสดงผลภายนอกขนาดกะทัดรัด

 
* ประเภทขนาดเล็กที่มีความสูงของตัวอักษร 14 มม
* มีการนำLED ตัวเลขสีเขียวมาใช้สำหรับการแสดงผล
* ฟังก์ชั่นในการเลือกค่าการแสดงผล(มูลค่าที่ระบุ / น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักภาชนะ)
* ค่าการแสดงผลที่ถูกค้างค่า(hold)ไว้โดยสัญญาณภายนอก
 

LD557A

จอแสดงผลขนาดใหญ่

 
* จอแสดงผล LED: ความสูงของตัวอักษร57 มม. ระยะทางที่มองเห็นได้ 30 ม. มุมที่มองเห็นได้120องศา
* โครงสร้างที่เรียบง่ายกันละอองน้ำและฝุ่นช่วยให้เป็นทางเลือกในการวางตำแหน่งต่างๆ
* ฟังก์ชั่นในการเลือกค่าการแสดงผล(มูลค่าที่ระบุ / น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักภาชนะ)
* ค่าการแสดงผลที่ถูกค้างค่า(hold)ไว้โดยสัญญาณจากภายนอก
* การแสดงผลความผิดพลาดจะช่วยให้เข้าใจปัญหาด้วยความถูกต้อง
 

LC210/LC210C/LC210AZ

โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์

 
* โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ชนิดพื้นฐาน
* ชนิดขนาดกะทัดรัด 44 มม(W) x 110 มม (H) x 110 มม (D)
* การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้การใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือต่างๆกัน
* มาพร้อมกับแรงดันไฟสำหรับนำไปใช้งาน
* กระแสเอ้าท์พุท 4 ถึง20mA (LC210C)
* ออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์(LC210AZ)
 

513B

ตัวสอบเทียบที่มีความแม่นยำ

 
* ตัวสอบเทียบความแม่นยำสูงที่สามารถสร้างความหลากหลายของเอ้าท์พุทเทียมได้
 

520A

ตัวตรวจสอบตัวแปร

 
* ตัวตรวจสอบตัวแปรอย่างต่อเนื่องในช่วง 0 ~ ± 3mV / V
 

B412

กล่องชุมสาย

 
* โหลดเซลล์จำนวนถึง 4 ตัวสามารถเชื่อมต่อในแบบคู่ขนานได้
* ทำจากสแตนเลส
* ชนิดกันฝุ่นและกันน้ำ